АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ГОТВАЧИ F&B

Ние специализираме в подбора на квалифицирани и/или опитни готвачи и персонал за управление на ресторанти и хотели в цяла Великобритания.готвачи великобритания

Настаняваме готвачи и мениджъри за всички висококвалифицирани позиции,  както и за нискоквалифицирани входно ниво работници. 

Ние може да настаним:

1. Head Chefs (Главни готвачи) - с основно стартово заплащане възлизащо на 35000-45000 англ. лири на година.Обикновенно има и допълнително заплащане, бонус система, бакшиши и др. 

2. Sous Chefs, Junior Sous Chefs(помощник главен готвач) - са готвачи , които заемат следващата по ред функция след главния готвач. Те имат жизнено важна функция във всяка кухна. като втори по ред този вид готвачи поемат голяма част от отговорността в кухнята; може да се позиционира и заемат позицията на главен готвач в кухнята. Junior Sous Chefs са готвачи, които навлизат в това ниво след поне 5 години опит.
- Sous Chefs може да бъдат специализирани в определена кухня в зависимост от ресторанта и неговата специализация като Italian chefs, Mediterranean, Tandoor Chef, Curry Chef, Indo Chinese, Thai Chef, Sushi/Japanese Chef, Halwai Chef, Pastry Chef, South indian Chef  и много други. Заплатите, които такива готвачи получават възлизат на около 25 000 - 30 000 английски лири. Обикновенно има и допълнително заплащане, бонус система, бакшиши и др.
3. Chef de Partie (готвач) - е готвач, който е отговорен за специфична секция на кухнята. Например - топла кухня! Готвача обикновенно управлява малък екип от помощник готвачи (commis chefs) и всички работят в екип с основна оперативна цел да доставят храната на време, бързо и с качеството, което се очаква и чистотата на кухнята е тяхна отговорност обикновенно.  по - малки кухни този готвач може да работи самостоятелно и/или с кухненски помощник. Заплатите, които такива готвачи получават възлизат на около 15 000 - 22 000 английски лири. Обикновенно има и допълнително заплащане, бонус система, бакшиши и др. 


4. Commis chefs, Junior Commis Chefs (помощник готвачи) - това е подходяща позиция за някой, който е завършил кулинарно училище,  иска да стажува/чиракува, или има опит в малка кухня за кратко време. Може да се кандидатства за помощник готвач, с цел израстване и атестиране в готварството ако сте по - опитен, но не са ви приели за позицията, която искате. Много готвачи от България, за да започнат работа на по висококвалифицирана работа в готварството преди всичко трябва да бъдат атестирани, да имат стаж, работна култура, етика и добре изградено портфолио с ястия. Само при атестация и добро портфолио от ястия един квалифициран готвач с опит от България ще бъде приет на по висока квалифицирана позиция. Разбира се това правило не е изключение и единствено. Помощник готвач е стартова позиция за всеки, който има представа за готварството, има минимален стаж и иска да се учи и развива в готварството. Заплатите, които такива готвачи получават възлизат на около 12 000 - 22 000 английски лири. Обикновенно има и допълнително заплащане, бонус система, бакшиши и др.


За повече информация и как да кандидатствате се обърнете към нас и/или разгледайте следното меню:
http://anonsagency.com/appliers

Основните изисквания към кандидатите са:

- да имат разговорен Английски език;

- да имат опит според по - горе описаното;

- и да имат опит в работата с екип;

 

 

 restaurant manager, assistant manager etc

По международни младежки програми