АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ИРЛАНДИЯ , ФЕРМИ ЗА ГЪБИ, ХОТЕЛИ, МОТОКАРИСТИ


 
Югоизточна Ирландия, район  Уиклоу,  пристанищен комплекс
Мотокаристи
 
Изисквания:
- Легитимни лицензи и сертификати за управление на мотокар.
- Английски език, писмено и говоримо, ниво В1.
- Опит като мотокарист минимум 2 години.
- Динамични, работливи , с добър характер.
 
Предлага се:
- Заплащане 10 Евро на  час.
- Работно време 39 часа седмично, от понеделник до четвъртък 8.00-17.00 часа, петък 8.00-16.00 часа.
възможност за допълнитени часове работа.
- Едногодишен трудов договор, с възможност за постоянен.
- Започване веднага.
- Осигурена квартира 70 Евро седмично.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
Ирландия, Южна Ирландия
Камериери/ камериерки за хотели 
 
Изисква се:
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати.
-          Опит – минимум 2 години.
-          Минимален говорим английски, ниво А1.
        
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час.
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично.  
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консумативи.
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден.
-          Трудов договор с ирландски работодател.
-          Сезонна работа от 1-ви април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
 
Южна Ирландия
Помощник готвач
 
Изисква се:
-          Образование или допълнителни квалификации в сферата на хранително-  вкусовата промишленост е предимство;
-          Добър професионален опит, минимум 2 години;
-          Говорим английски минимум ниво А2
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час.
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично.
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консумативи.
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден.
-          Трудов договор с ирландски работодател.
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com 
·договор за услуга /образци в меню Кандидати  ;
·Снимка паспортен формат (с усмивка);
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник
  След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна осигурителна европейска карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
 
 
Ирландия,област Клеър
Сервитьори/сервитьорки
 
Изисква се:
-          Добър професионален опит, минимум 2 години.
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати.
-          Говорим английски минимум ниво  В1/В2.
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час.
-          Работно време, 8-10 часа дневно, минимум  39 часа седмично.
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консумативи.
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден,
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·.Копие на международен паспорт/ лична карта.
·.CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com.
·.Договор за услуга /образци в меню Кандидати.
· Снимка паспортен формат (с усмивка).
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
  След одобрение:
. Свидетелство за съдимост.
. Медицинско направление /клинично здрав/.
. Здравна ососигурителна европейска карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
 
 
 
Южна Ирландия
Рецепционист/рецепционистка
 
Изисква се:
-          Добър професионален опит, минимум 2 години.
-          Помощ при подготовката на трапезарията преди хранене.
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати.         
-          Говорим английски минимум ниво  В1/В2.
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консувятеви.
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
· Копие на международен паспорт/ лична карта.
· CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com. 
· Договор за услуга /образци в меню Кандидати.
· Снимка паспортен формат (с усмивка.
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник
  След одобрение:
.Свидетелство за съдимост.
.Медицинско направление /клинично здрав/.
Здравна ососигурителна европейска карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365. 
 
 
Ирландия,  ферма за гъби в провинция Ълстър
 Жени, двойки, семейства

Задължения: бране на гъби, подбиране по качество, сортиране, претегляне , почистване и подготвяне на стелажите и работните места, почистване и поддържане на инструментите за работа и работните платформи, поддържане и почистване на местата за пакетиране.

Изисква се:
-         Възраст до 45 години;
-          Селскостопански опит е предимство;
-          Работливи и съвестни кандидати;
-          Минимален английски е предимство.
Предлага се:
-          Обучение през първите 6 месеца;
-          Гъвкавкавост по отношение на работни дни,  часове и смени;
-          Заплащане – работа на норма, приблизително месечно възнаграждение 1000 – 1200 Евро след данъци;
-          Бонуси за работници постигнали висока продуктивност;
-          Квартира осигурена, 60 евро седмично;
-          Настаняване веднага;
-          Постоянни договори.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати www.anonsagency.com/;  ;
·договор за услуга /образци в меню Кандидати www.anonsagency.com/; ;
·Снимка паспортен формат; .  
. Препоръки от работодатели / ако има такива/
 - 150 евро капаро, което се връща ако не бъде осигурен договор,
След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна осигурителна международна карта.
. 150 евро разходи за чуждестранния партньор при подписване на договор преди заминаване.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
Документите и депозита могат да се внесат и в нашия офис в София.
По международни младежки програми/бригади.
 
 
ИРЛАНДИЯ В БЛИЗОСТ ДО ДЪБЛИН
ферма за гъби.
10 РАБОТНИЦИ - ЖЕНИ БЕЗ АНГЛИЙСКИ .
Ръчно събиране на гъби, сортиране по качество и пакетиране.

Предлага се:
-  Заплащане 0.33 - 0.35 евро на килограм набрани според сорта гъби;
-  Обучение без прекъсване на работа;
-  От 8 до 12- часов работен ден;
-   Седмично един почивен ден;
-   Квартира  в нова сграда, добре обзаведена - 50 евро на седмица;
-   Постоянен трудов договор
Изисквания:
-  Възраст 30-45 години;
-  До 4 седмица да постигне изпълнение на нормата;
-   Издържливи и трудолюбиви;
-  - сръчност и бързина.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати www.anonsagency.com/;  ;
·договор за услуга /образци в меню Кандидати www.anonsagency.com/; ;
·Снимка паспортен формат (с усмивка); .  
. Копия на дипломи, сертификати, курсове, награди от конкурси /ако има такива/;
. Препоръки от работодатели / ако има такива/
 - 150 евро капаро, което се връща ако не бъде осигурен договор,
След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна осигурителна международна карта.
. 200 евро разходи за чуждестранния партньор при подписване на договор преди заминаване.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
Документите и депозита могат да се внесат и в нашия офис в София.
По международни младежки програми/бригади.

 
 
Ирландия, Южна Ирландия
с АНГЛИЙСКИ език, ниво А1
Камериери/ камериерки за хотели 
 
Изисква се:
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати;
-          Опит – минимум 2 години
-          Минимален говорим английски, ниво А1
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично  
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включено електричество и газ
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден,
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 1-ви април до 29-ти октомври 2018 г.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
• Банков документ за внесени 150 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• Европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
 
 
Ирландия, Южна Ирландия
с АНГЛИЙСКИ език, ниво А2
Помощник готвач
 
Изисква се:
-          Образование или допълнителни квалификации в сферата на хранително-  вкусовата промишленост е предимство;
-          Добър професионален опит, минимум 2 години;
-          Говорим английски минимум ниво А2
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включено електричество и газ
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com 
·договор за услуга /образци в меню Кандидати  ;
·Снимка паспортен формат (с усмивка);
• Банков документ за внесени 150 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник
  След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна ососигурителна международна карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
 
 
Ирландия, Южна Ирландия
с АНГЛИЙСКИ език, ниво В1/В2
Сервитьори/сервитьорки
 
Изисква се:
 
-          Добър професионален опит, минимум 2 години;
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати;
-          Говорим английски минимум ниво  В1/В2
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно, минимум  39 часа седмично
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включено електричество и газ
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден,
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com 
·договор за услуга /образци в меню Кандидати  ;
·Снимка паспортен формат (с усмивка);
• Банков документ за внесени 150 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник
  След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна ососигурителна международна карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
 
 
 
Ирландия, Южна Ирландия
с АНГЛИЙСКИ език, ниво В1/В2
Рецепционист/рецепционистка, който ще участва в подготовката на трапезарията
 
Изисква се:
 
-          Добър професионален опит, минимум 2 години;
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати;
-          Говорим английски минимум ниво  В1/В2
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включено електричество и газ
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com 
·договор за услуга /образци в меню Кандидати  ;
·Снимка паспортен формат (с усмивка);
• Банков документ за внесени 150 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник
  След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна ососигурителна международна карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
Ирландия, Южна Ирландия
с АНГЛИЙСКИ език, ниво А1
Камериери/ камериерки за хотели 
 
Изисква се:
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати;
-          Опит – минимум 2 години
-          Минимален говорим английски, ниво А1
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично  
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включено електричество и газ
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден,
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 1-ви април до 29-ти октомври 2018 г.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на анг