АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ЦЯЛА АНГЛИЯ ЧИСТАЧИ/КИ В ХОТЕЛИ

 ЦЯЛА АНГЛИЯ ЧИСТАЧИ/КИ В ХОТЕЛИ 
Чистачи/ки на общи / прилежащи площи на хотели 
 
Отговорности:
-  Осигуряване на чисти прилежащи части;
-  Рутинно и периодично почистване в разпределените зони според указанията на главния камериер
-  Правилно използване на почистващи препарати за различни  повърхности;
-  Поддържане на собствения работен участък;
-  Грижа и отговорност за материалите и фирмената собственост .
 
Изисква се:
-          Работливи и старателни в работата си кандидати;
-         Не се изисква опит, но е прадимство ако имат на сходна позиция;
-          Минимален английски;
 
Предлага се:
-          Заплащане 7,50 лири на час, при изпълнение на дневното задание.;
-          Възможност за овъртайм при заплащане на същата ставка;
-          Транспортните разходи от и до работното място се поемат от работника;
-          Осигуряване на квартира в района - 300 лири месечно;
-          Настаняване веднага;
-          Постоянни места;