АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ШОТЛАНДИЯ - ПРОФИЛИРАНИ ГОТВАЧИ/КИ ref 121

ШОТЛАНДИЯ - ПРОФИЛИРАНИ ГОТВАЧИ/КИ

Хотел за групови резервации

ИЗИСКВАНИЯ:

-        опит  -  бърза подготовка на ястия;
-        работа - вскички кухненски отдели;
-        много добро ниво английски език (B2);

ПРЕДЛАГА СЕ:

-        постоянен трудов договор;
-        заплащане: 17 000 лири годишно;
-        осигурена квартира - 30 лири седмично;
-        безплатна храна;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. При кандидатстване:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 евро в Прокредит Банка, , внесено в Прокредит банка
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав
 ·Документите и капарото могат да се внесат и в нашия офис в София, бул.Васил Левски 112, ет. 3, оф.17 /10.30-16.30ч./, GSM 0889433365, тел. 02/944 92 80.

РАЗХОДИ:
- 150 евро капаро при кандидатстване, което се връща, ако не се осигури договорената оферта;
- 350лири за чуждестранния партньор, платими при подписване на договор.
 
По международни младежки програми