АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ХОЛАНДИЯ птицеферма, кланица

 
 
Холандия, птицеферма в близост до Ниймеген
30 Работници – мъже 
 
Задължения: събиране на птиците в кафези за транспортиране до кланица, в кафез се зареждат 14-16 птици; кафезите могат да съдържат най-много 20 птици, ако същите са под средното  тегло; кафезите се зареждат в контейнери (не повече от 50 птици на контейнер); Транспортиране на птиците до кланицата ;Работи се само вечерни и нощни смени
 
Изисква се:
-          Мъже на възраст до 30 години, физически здрави;
-          Спазване на перфектна лична хигиена (ежедневно къпане и измиване на косата) с цел предотвраяване предаването на болести;
-          Ежедневна смяна на дрехите и почистване на обувките (обеззаразяване на обувките, когато има огнище на болести по животните);
-          Поддържане на безупречна хигиена на работното място;
-          Поддържане на  хигиената на съоръжения и оборудването;
-          Работниците трябва да носят валиден документ за самоличност или паспорт по всяко време;
-          Употребата на цигари, алкохол и наркотични вещества на работното място е абсолютно забранено;
-          Работникът се грижи сам за осигуряване на лични предпазни средства – памучни ръкавици, обувки, шапки; работодателят ще дава надбавки за осигуряването им;
 -           Хуманно отношение към животните – животните не трябва да се хвърлят и нараняват; 
-          Специален опит и чужд език не се изискват.
Предлага се:
-          Нетна заплата на ден е  60 евро, след дневните удръжки (за квартира и медицинска застраховка);
-          Работно време - вечерна и нощна смяна;
-          Оосигурена квартира, споделени стаи (по двама в стая),  17,50 евро дневно;
-          Осигурен безплатен транспорт от / до работното място;
-          Медицинска застраховка  22,50 евро седмично;
-          Настаняване веднага;
-          Първоначален договор за 7 месеца, който впоследствие може да бъде удължен.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт или лична карта;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 еврокоето се връща, ако не се осигури договорената оферта.  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравна осигурителна карта.
ТАКСА: 250 евро за чуждестранния посресдник, платими при подписване на договор.
 

 

 

 
Холандия 
работа в кланница
 
Изисква се:
-          Мъже на възраст до 39  години;
-          Добро физическо здраве;
-          Издържливи и работоспособни при по-тежки условия
-          Работни смени - вечерни и нощни;
-          Събират пилетата в кафези за транспортиране в кланица;
-          Минимален английски е предимство.
 
Предлага се:
-          Заплащане 80 евро дневно, за 5 работни дни 400 евро (след удръжка за квартира - 75 евро седмично и медицинска застраховка - 22.50 евро,  302.50 евро чисто на седмица) ;
-          Поседмично заплащане;
-          Квартира осигурена,;
-          Пет дневна работна седмица;
-          Настаняване веднага;
-          Постоянни места.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт или лична карта;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 еврокоето се връща, ако не се осигури договорената оферта.  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравна осигурителна карта.
ТАКСА: 200 евро за чуждестранния посресдник, платими при подписване на договор.