АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

Англия, Ръководител екип производство

Англия, Ръководител екип производство
фабрика за рециклиране на отпадъци
Задължения:
-          ръководи  екип производство, непрекъснато  следи за безопасността, производството и качеството задавани от Старшия Мениджмънт;
-          следи всички операции да се извършват по начин, който напълно отговаря на здравния стандарт, стандарта за безопасност, следи за качеството и опазване на околната среда, незабвно отчита всички нарушения на член на управителния екип;
-          подпомага сигурността,  качеството, производителността и рентабилността като дава   предложения и участва в работата на екипа;
-          при необходимост , работи с оборудване;
-          наясно е с методите на работа;
-          Помага обучението и развитието на екипите, работейки като инструктор и ръководител;
-          Води отчет за правилното съхраняване на стоката и съответните досиета са поддържани точно;
Изисква се:
-          Кандидатът да е способен лидер (ръководител), с развити технически и организационни умения;
-          Да е успешен във воденето на технологичен процес в преработващата промишленост;
-          Минимум двегодишен опит на сходна позиция;
-          Да има работни познания за здравето и безопасността на работа;
-          Познания на Стандартите за опазване на околната среда;
-          Отлични комуникационни способности - писмен и говорим английски език;
-          Отлична компютърна грамотност;
-          Да има добри познания  по QA системите (19001) и да може да демонстрира опит при ръководенето на QA изискванията;
-          Да притежава свидетелство и опит за управление на мотокар.
Предлага се:
-          заплащане по договаряне в зависимост опита, нивото на език и личните уменията;
-          работно време на 12 часови смени;
-          безплатна квартира за първата седмица и помощ в намиране на постоянна квартира след това;
-          настаняване веднага;
-          постоянен договор.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 еврокоето се връща, ако не се осигури договорената оферта.  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравно осигурителна карта.

 
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
Международни програми.