АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

АНГЛИЯ МАНЧЕСТЪР СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ БЕЗ АНГЛИЙСКИ ref 87

  ПРОМОЦИЯ     СПЕШНО

Англия  МАНЧЕСТЕР 

Английска фирма с българско участие, сформира младежка група  10 души, 20 – 45 години, момчета, момичета, двойки, семейства за осъществяване на социална дейност в Манчестър, Англия – организиране на акции в помощ на социални домове и домове за възрастнии подпомагане на болни от левкимия. Постоянен договор с 6-месечен изпитателен срок, добро заплащане, осигурена квартира. Не се изисква английски език. 

АКЦИИ ЗА РАЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ВЕДНАГА - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА
                           БЕЗ АНГЛИЙСКИ.

Осигурява се:
  - безплатен транспорт до работния район.
- 50 лири на ден при разнасяне на материали на  1000 домове дневно. Това предполага около 15 - 20 километра обиколка пеша. Възможно е и по-голямо заплащане при разнасяне на повече от1000 материала дневно.
Квартира добре обзаведена - 40 лири седмично наем.
Минимален срок на договора 6 месеца.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
   1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 евро  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравно осигурителна карта.
Такси:150 евро капаро, което се връща, ако не се осигури договорената оферта
200 паунда за английския контрагент, платими при подписване на договор 

По международни младежки  програми/бригади.