АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

Англия, Координатор производство

Англия, Координатор производство
 фабрика за рециклиране на отпадъци
Задължения:
-          Координаторът  управлява производствения процес , спазва всички законови и фирмени изисквания;
-          Работи със съоражения за рециклиране, управлява и контролира всички дейности (поддръжка на съоръженията, логистика, качествен контрол и персонал);
-          Планира и контролира рециклирането на пластмаси, балирането и рециклирането на метални отпадъци, работи в тясно сътрудничество с ръководителите на отдели;
-          Осигурява чрез постоаянен контрол рентабилността, качеството и преценява възможностите за растеж на бизнеса;
-          Подпомага изпълнителния директор в съставянето на бюджета, контролиране на разходите и в осигуряване на максимални приходи; гарантира ефективно използване на съоръженията и човешките ресурси;
-          На разположение е за всички спешни случаи;
-          Придържа се към всички фирмени политики и процедури;
-          Освен задълженията, обобщени в профила за позицията, работодателят си запазва правото да включва други разумни задължения, които са част от този вид работа.
Изисква се:
-          обширни и доказани знания за рециклиране на отпадъците (пластмаса);
-           законодателни познания в рамките на рециклиращата индустрия;
-          желателно  е познаване на полимерната технология;
-          високо ниво на комуникативност - писмена и устна;
-          много добра компютърна грамотност с възможност да я използвате, за да подобрите оперативната ефективност;
-          задължителен опит на сходна позиция;
-          отличен бизнес опит в областта на управлението на отпадъците ;
-          шофьорска книжка;
-          интензивно управление на персонал / опит в управленито на голям отдел; работа под напрежение.
Предлага се:
-          заплащане по договаряне в зависимост опита, нивото на език и личните уменията;
-          работно време на 12 часови смени;
-          безплатна квартира за първата седмица и помощ в намиране на постоянна квартира след това;
-          настаняване веднага;
-          постоянен договор.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 еврокоето се връща, ако не се осигури договорената оферта.  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравно осигурителна карта.

 
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
Международни програми.