АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

Англия Somerset Готвач за ресторант в хотел

Англия Somerset
Готвач за ресторант в хотел
 
Изисква се:
-         Професионален готвач с минимум 3 години опит;
-         Говорим английски;
-         Работа в екип.
 
Предлага се:
-          Заплащане 7.50 лири на ча, при изпълнение на дневното задание.с;
-         Работно време 40+ часа седмично;
-         Квартира в хотела 40 – 60 лири седмично;
-         Безплатна храна по време на смяна;
-         Настаняване веднага;
-         Постоянно място.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на АНГЛИЙСКИ в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 евро, което се връща, ако не се осигури договорената оферта.  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравно осигурителна карта.

РАЗХОДИ:
250 паунда за английския контрагент, платими при подписване на договор
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
Международни програми..